Партньорски проекти

АРБС партньор в проект HOP into NET
24.04.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който ще се проведе през август 2015 г. в Ополе, Полша.
Основната цел на проекта е да се повиши компетентността на младежките работници в създаването и прилагането на младежки проекти за спорт и здраве. През седмицата на обучение, 26 участници от седем различни европейски страни ще придобият компетенции за: насърчаване на спорта сред младите хора, организиране на международни спортни проекти и аргументацията на положителните аспекти за активен начин на живот. Участниците ще създадат мрежа за съвместна дейност между техните организации и ще намерят общи интереси. Те ще направят круиз между „островите” на "Еразъм +", ще открият възможностите на програмата и ще работят заедно, за да открият нови методи и резултати по проектите, които създават. Благодарение на проекта, те ще имат възможност да споделят най-добрия си опит и знания за младежките проекти. Като цяло ще се намерят нови възможности за партньорство и работа в мрежа. Всички дейности ще се основават на неформални методи на обучение.

„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор на проекта и ще изпрати български участници.
Условия за кандидатстване за участие в обучението ще бъдат публикувани съвсем скоро на www.bulsport.bg.