Партньорски проекти

АРБС взе участие в обучение по човешки права
15.12.2014 г.
В периода 03 – 07 декември 2014 година се проведе 5 дневно обучение „Човешки Права и Междуполово Равенство Чрез Спорт“. В събитието взе участие Ивайло Здравков, член на УС на АРБС. Семинара бе организиран от Спортен клуб „Чемпиънс Фактори“, като обхвана над 30 социални работници; младежки възпитатели; младежки лидери; учители и хора, работещи с деца лишени от родителски грижи и деца от малцинствени групи. Те получиха възможност да обсъдят проблемите в отношенията между роми и нероми в местните общности, как се развиват умения за полиетничност и за съобразяване с потребностите на личността, за екипното взаимодействие в условия на културно разнообразие и за формиране и трениране на умения за работа в мултикултурна среда.
Обучението се проведе в гр Банско и по време на дейностите бяха разгледани и обсъдени аспекти и проблеми като борба с расизма и социалното изключване, участниците се запознаха с потенциала на спорта като инструмент за взаимното разбирателство, получиха практически спортни инструменти за насърчаване на взаимното разбирателство между деца, лишени от родителски грижи, запознаха се с методи за интегриране на обучение по човешки права. Младежите, включени в обучението активно участваха в сесиите с неформално обучение, като придобиха знания за нови методологии като Compass - допълнителен образователен инструмент за насърчаване на зачитането на човешките права и равенството между половете. След края участниците изразиха задоволството си от предизвикателството да говорят открито за своите трудности, за стереотипите, предразсъдъците, митовете и реалностите, пред които са изправени ежедневно в работата си с представители на различни етноси. „Предразсъдъците и стереотипите съществуват”, сподели един от участниците в края на семинара и призова колегите си: „По-важно е да не заравяме като щраус главата си в пясъка и да се правим, че не ги виждаме, а да реагираме – така, както се налага според ситуацията.”