Проект: SMS

#SMS представен на конференция в София
05.12.2023 г.
Асоциация за развитие на българския спорт се присъедини към усилията на Спешъл Олимпикс България, Фондация "ПроСпорт" и дружеството Европейско право, и взе участие в годишната конференция "Спортът – инструмент за социално включване". Събитието, проведено на 5 декември 2023 година в парк хотел "Витоша" в град София, бе предназначено да повдигне важни въпроси за ролята на спорта като средство за социална интеграция и подобряване качеството на живот. Конференцията имаше за цел да стимулира дискусията между различни участници в областта на спорта, като публични институции, спортни федерации, клубове, доставчици на спортни услуги, училища, общини и контролни органи.
Събитието се фокусира върху предизвикателствата и добрите практики за развитието на спорта като инструмент за социално приобщаване, включително насърчаването на доброволчеството и гарантирането на правата на децата в областта на спорта.

Асоциацията за развитие на българския спорт (АРБС) представи инициатива SMS – Strong Mind for Success (Силен ум за успех), която е подкрепена от програма Еразъм+. Целта на SMS е да подпомага съвременните спортни организации в грижите за менталното здраве на младите спортисти и да им предостави необходимите знания и информация.

Проектът "Strong Mind for Success" предлага иновативно обучение, фокусирано върху важността на менталното здраве за успешното развитие на младите футболисти в България, Италия и Словения. Инициативата използва информацията от целите и политиките на Европейските планове за действие в областта на менталното здраве и насочва вниманието към значението на менталното здраве за младите футболисти. Основната целева група са момчета и момичета под 18 години, като този период е от изключително значение за тяхното психологическо развитие.

Необходимостта от този проект се засилва от липсата на достатъчна информация за влиянието на спорта върху менталното здраве на спортистите. Проектът анализира как менталното здраве може да бъде използвано за подготовката на играчите и как може да се постигнат качествени резултати на терена и в професионален план. Паралелна цел на инициативата е да развие уменията на мениджърите в спортните организации да се справят с психическите аспекти на своите играчи. С помощта на експерти по психично здраве, се насочва към въвеждане на по-цялостен подход в подготовката на футболистите.

Партньорство: 3 различни държави от ЕС – организации с богат опит в областта на спорта с ноу-хау за управление на проекти, което могат да предадат – Асоциация за развитие на българския спорт (координатор), L'ORMA от Италия и спортен клуб Endorfin от Словения. Повече информация за проекта: www.sportsuccess.org