Проект: P.E.rfect

Обмяна на опит в сферата на адаптираните спортове
20.11.2023 г.
На 20ти ноември 2023 в София се проведе среща на специалисти от сектор Адаптирана физическа активност от Гърция и България, като в нея взеха участие студенти и водещия преподавател в специалност Адаптирано физическо възпитание проф. Кристина Евангелину, която съществува от 2003 в департамент Физическо възпитание и спорт във филиала на университета Аристотелис в Серес. Признатите български специалисти в сферата на приобщаването чрез спорт Стефка Джобова и Ивелина Кирилова представиха програмата „Адаптирана физическа активност и спорт“ на НСА „Васил Левски“, която е все по-атрактивна за спортните специалисти, както и текущите инициативи, съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз:
• P.E.rfect – проект, който подкрепя ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образователната система;
• #SMILE – инициатива, която насърчава устойчивото включване на хора с интелектуални затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво;
• SEEYou – проект за подпомагане на младежкия обмен в пара-спорта в Югоизточна Европа и повишаване на капацитета на организациите в сектора.