ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PREVENT

#PREVENT в ДПЛУИ, гр. Баня, Карлово
29.08.2021 г.
На 29 август 2021г., „Асоциация за развитие на българския спорт“ проведе популяризиращо събитие по проект „Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания“ /ПРЕВЕНТ/ в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Баня, Карлово по време на което резидентите на институцията бяха запознати с актуалните тенденции за информираност, превенция и грижа за здравето в рамките на проект ПРЕВЕНТ.

Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването. Според данни на СЗО в повечето европейски държави между 30 и 80 % от хората са с наднормено тегло. От децата средно 20 % са с наднормено тегло, като 1/4 от тях са със затлъстяване, което означава, че 3 милиона деца са със затлъстяване и 14 милиона – със свръхтегло. В България 2 милиона от възрастното население е със свръхтегло, като 1 милион от тях са със затлъстяване. При децата 200 000 са със свръхтегло и 67 000 от тях са със затлъстяване.

В рамките на проект ПРЕВЕНТ е създадена онлайн обучителна платформа за здравни и спортни специалисти, която има за цел да ги запознае с ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност. По време на проектните дейности са събрани и данни за здравословното състояние на гражданите в България, Кипър, Гърция, Испания и Великобритания и са създадени онлайн обучителна платформа и 4 наръчника за различни групи хора с хронични заболявания за насърчаване на безопасни и ефективни упражнения за подобряване на здравето и качеството на живот.

Проект ПРЕВЕНТ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.