Кандидатствай за обучение Мениджмънт на спортни събития
15.07.2019 г.
Основната цел на проект PASSPORT (Project for Academy Sport Support) е да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите. Засяга гореспоменатите цели чрез повишаване на информираността за двойните кариери на спортистите. Спортистите често се сблъскват с предизвикателства, за да могат да съчетаят спортната си кариера с образованието. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.

Проектът ще осигури практически умения и знания на участниците в местните образователни събития. В България ще се проведе модул „Мениджмънт на спортни събития”, който ще се реализира в периода 17 - 18 септември 2019 г. Участниците във всеки местен модул ще получат достъп до онлайн образователната платформа, където могат да преминат през всички разработени модули на проекта (общо 6).

 • Обучение: Мениджмънт на спортни събития
 • Период: 17 и 18 септември 2019
 • Локация: гр. София
 • Работен език: английски
 • Участници: 20 души
 • Целева група: Професионални (бивши и настоящи) спортисти на възраст над 18 години

Кандидатстване:
• Срок за кандидатстване: 15/08/2019
• Апликационна форма: https://forms.gle/aS4pB6nX9eMTJD3u9Предварителна програма:
17 септември 2019
 • 09:00 - 10:00 Регистрация на участниците
 • 10:00 - 12:00 Представяне и презентация на модул за мениджмънт на Спортни събития
 • 12:00 - 13:30 Обедна почивка
 • 13:30 - 14:15 Презентация 1 – Първа част
 • 14:15 - 14:30 Кафе пауза
 • 14:30 - 15:15 Презентация 1 – Втора част
 • 15:15 - 16:00 Презентация 2 – Първа част
 • 16:00 - 16:15 Кафе пауза
 • 16:15 - 17:00 Презентация 2 – Втора част
 • 17:00 - 17:15 Въпроси, заключения

18 септември 2019
 • 09:15 - 10:00 Презентация 3 – Първа част
 • 10:00 - 10:45 Презентация 3 – Втора част
 • 10:45 - 11:00 Кафе пауза
 • 11:00 - 11:45 Презентация 4 – Първа част
 • 11:45 - 12:30 Презентация 4 – Втора част
 • 12:30 - 14:00 Обедна почивка
 • 14:00 - 14:30 Въпроси/Отговори
 • 14:30 - 15:00 Обратна връзка, връчване на сертификатиПроект PASSPORT е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.
Период на проекта: 01.01.2018 - 30.06.2020