ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Партньорски проекти

Кандидатствай за обучителен курс Social and Urban Business May be a Treasure
10.05.2021 г.
КОГА:
07.08.2021 – 13.08.2021
КЪДЕ:
Буди Глоговски, Подкарпатско Войводство, Полша
УЧАСТНИЦИ:
45 участници от Полша, Италия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Турция, Сърбия и Северна Македония


ЗА ПРОЕКТА:
”Social and Urban Business May be a Treasure!” („Социалният и Градски Бизнес Може да Бъде Съкровище!“) е обучителен курс, който има за цел да се събере в Полша 45 младежки работници от 9 държави (Полша, Италия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Турция, Сърбия и Северна Македония). Целта на обучителния курс е да проучи концепцията на социалното и градското предприемачество, като иновативен начин за разрешаване на социални проблеми, като за целта бъдат използвани предприемачески умения и младежки глас. Това е опит да се разреши проблема, с който се сблъскват младите хора в неравностойно положение в цяла Европа: високият процент на безработица.

Целите на проекта са:
 Да даде възможност на младите хора да повишат самочувствието си, стимулирайки тяхната креативност и предприемаческо чувство;
 Да повиши осведомеността на участниците относно ключовите компетентности и да се разработят различни методи за прилагането им на практика в рамките на социални проекти, в съответствие с новите изисквания на Еразъм и организациите им;
 Да се развие сътрудничество между различните организации, идващи от Славянските страни и Средиземноморието;
 Да се стимулира включването на младите хора в неправителствените организации, младежките дейности, местните органи на управление и международните възможности. Също така, да се създаде желанието да останат и/или да се върнат в своите общности и да бъдат активни граждани, допринасящи за реализирането на промените. Вярваме, че можем да допринесем за постигането на тази цел чрез неформални методи, движейки се от долу нагоре.
По отношение на проблемите, които искаме да разрешим в проекта, възнамеряваме да включим следното:
 Младежката безработица, като се подчертаят съществуващите образователни и безгранични възможности, които съществуват. Чрез своя принос за намаляването на безработицата, проектът може да допринесе и за съживяването на районите в неравностойно положение;
 Креативност и предприемачество, с желанието младите хора да бъдат наясно със собствените си ценности и компетенции, подчертавайки тяхната креативност и способността сами да създават нови възможности за работа;
 Информация за естеството на младежката работа чрез изследване на предимствата и предоставяне на примери за младежка работа, с цел участниците да разберат нейната цел и значение, както и нейното въздействие върху обществото и по-специално – върху техните общности и личното им развитие.
Обучителния курс ще следва подхода, принципите и методите на неформалното образование и ще се основава на опита на участниците. Комбинацията от различни творчески и интерактивни методи ще бъдат използвани и проектирани според профила на участниците.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
 Участници: 5 от държава (над 18 години);
 Кой: младежки работници, активисти, представители на НПО, доброволци, студенти и др.;
 Пол: без значение;
 Език: английски.

КАКВО ДА ВЗЕМЕМ СЪС СЕБЕ СИ:
 Информация за ситуацията във вашата страна;
 Материали за Вашата организация;
 Традиционни храни и напитки за междукултурната вечер;
 Лекарства и застраховка;
 Оригинални пътни документи;
 Лаптоп и/или камера;
 Добро настроение.

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
 Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
 Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
 Пътните разходи ще бъдат възстановени след предаване на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени;
 Срок за възстановяване на пътни разходи: около 2 месеца след предоставяне на всички отчетни документи.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
 Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 275 евро;
 Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени;
 Кандидатстващите участници трябва да имат възможност за закупуване на самолетни билети по одобрената опция до 3 дни след потвърждение на участието им;
 Във формуляра за кандидатстване има поле за прилагане на вариант за пътуване, което следва да е съобразено с информацията за летище и местен транспорт, описани с пълния информационен пакет;

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
30/06/2021
 Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/dzqk3x5xqkoe6c3/SUBMIT%20-%20info%20pacK%20-%20updated%20-%20August.pdf?dl=0
 Апликационна форма:
https://forms.gle/b5XVGzTAGLK4iQEE8

Обучението е съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз.