Приключи младежки обмен The Magic Glasses
21.08.2019 г.
В периода 12-20 август 2019 в Искар, Испания се проведе младежки обмен The Magic Glasses, в който взеха участие 33 участници от 6 различни държави: Испания, Словакия, Чехия, България, Португалия и Франция. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер.Обобщение на проекта:
Когато човек е засегнат от увреждане, той трябва да се изправи пред двойна задача:
Всички хора, изправени пред заплаха, страдат от силно емоционално въздействие, което позволява на човека да приеме и да се адаптира към ситуацията;
Второ, той трябва да се адаптира към нов начин на живот, различен от този, с който той е свикнал.
Всеки човек развива свои собствени средства, за да се справи със ситуация от този тип, средства, които се изразяват със серии от повече или по-малко полезни реакции. Поради тази причина реакциите към уврежданията, обикновено са пример за обичайния им начин за реагиране на стреса.
Също така, спорта и физическата активност могат да развият чувство за свобода за хората с увреждания и да позволят изразяване на безкрайност от емоции, които те трябва да покажат като: гняв, объркване, мъка, разочарование или чувство на неудовлетвореност към другите, както и страх или радост от изпитване на нови ситуации. Затова спортът може да бъде много полезен инструмент, достъпен за всички. Ние вярваме, че адаптираните спортове няма да достигнат значението, което заслужават, докато обществото продължава да поставя ограничения на хората с увреждания. Тези невидими граници са по-силни от физическите граници, с които се сблъскват хората с някакъв вид увреждания. Все още съществуват онези предразсъдъци, които не са от полза за никого и въпреки това силно вредят на тази група, която днес продължава да бъде голямо неизвестно, понякога маргинализирано, от срам и състрадание, което намалява тяхната свобода.

Затова в този обмен искахме да създадем разбиране в участниците, чрез практиката и изучаването на различни адаптирани спортове, практикувани от населението с увреждания, че те също имат образователна функция. Следователно, ние можем да използваме физическата активност като средство за учене, не само физически, но и психологически, като подобряваме автономността на спортистите с увреждания и улесняваме техните социални взаимоотношения. По същия начин, по който хората без увреждания в спорта намират средство за социално подпомагане, хората с увреждания намират както физически, така и за психологически ползи, чувствайки се компетентни в практиката, която изпълняват, а тя служи като повишаващ фактор за самочувствието и социалната им компетентност. По същия начин, участниците учат психологически техники, които улесняват удовлетворяването на нуждите на населението, с което работят.

Младежкият обмен беше проведен чрез неформално обучение, основано на опита, мотивацията и нуждите на участниците. По време на обмена, бяха използвани неформални образователни методи и методи, които осигуряват баланса между теория и практика като презентации, групови задачи, уъркшопи, игри, ролеви игри, упражнения и т.н.