ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: НПМ Младежко доброволчество в спорта

Кандидатствай за доброволческо обучение
15.12.2016 г.
На 18 и 19 февруари 2017 ще се проведе обучение на обучение на 50 бр младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще бъде чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017.

Обучителен семинар „Младежко доброволчество в спорта”

МЕТОДИ:
 • Чрез неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията „Обучение чрез спорт„;
 • Младите хора, участващи в проекта, ще приемат роля на посланици на добри практики и ще бъдат овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта;

РЕЗУЛТАТИ:
 • Създаване на предпоставки за развитие и популяризиране на доброволческата култура в България, с акцент върху доброволческата дейност на младежи в сферата на спорта.
 • Развити компетенции на застъпничество и активно гражданство;

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
 • Младежи на възраст между 16 и 29 години с различни интереси, опит и образование;

Допустими участници (на възраст 16 - 29 години):
 • Младежи с интерес по темата за доброволчеството;
 • Треньори и студенти по вид спорт;
 • Педагогически кадри в системата на образованието.
   • Максимален капацитет: 50 човека.

СЕЛЕКЦИЯ:
Изпратете на е-майл info@bulsport.bg в срок до 20/01/2017 следните данни:
 • Три имена, дата на раждане и телефон за връзка:
 • Професионален профил – образование или заетост:
 • Мотивация за участие - до 200 думи:
 • Специални нужди (храна, достъпност).
   • Събитието е безплатно, но не се покриват разходи за нощувки и транспорт.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за участие, както и ще могат да прилагат доброволчески програми в ежедневната си дейност с деца и младежи.


ПРОГРАМА
18-19 февруари 2017
Локация: Национална спортна академия „Васил Левски”, гр. София

 • 18 февруари 2017 /събота/
ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
09:00 – 09:30 Пристигане и настаняване на участниците, Регистрация
09.30 – 10:30 Разчупване на ледовете, опознаване на участниците
10:30 – 11:15 Добри практики за доброволчество в спорта
11:15 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:30 Политики за доброволчество, признаване на знания и умения чрез доброволческа дейност, къде сме ние…?
12.30 – 13.30 Обяд
13:30 – 14:30 Доброволчество в спорта – предизвикателства
14:30 – 15:30 Планиране, работа в екип, комуникация
15:30 – 15:45 Кафе пауза
15:45 – 17:00 Симулация – организация на спортно мероприятие
17:00 – 17:30 Въпроси и отговори

 • 19 февруари 2017 /неделя/
ЗНАНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
10.00 – 16.00 Организация на детски спортен празник
16:00 – 17:00 Обратна връзка, Обобщаване на резултатите, Връчване на сертификати за участие


Обучението е част от проект „Младежко доброволчество в спорта", който има за цел да представи възможностите, които доброволческата дейност предоставя на младите хора за натрупване на знания и умения, както и добавената стойност, която то дава както на самите участващи в нея, така и на обществото ни. Дейностите по проекта ще включват теоретично обучение на 50 доброволеца и организация на детски спортен празник като практика към доброволческото обучение, които ще се проведат в периода 18-19 февруари 2017г. Ще бъде осъществена и информационна кампания сред младежи и студенти за ползите от доброволческата дейност.

Проект „Младежко доброволчество в спорта„ е съфинансиран от Национална програма за Младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта - Договор № 25-00-28/15.12.2016. Национална програма за младежта (2016-2020), е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г.

АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата. Създаден е „Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци - "Бъди доброволец!", в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.