Новини

08.11.2017
Спортът има силата да подобри социалното включване. Той не дискриминира по какъвто и да е признак. Няма различни! В спорта всички сме равни!
07.11.2017
В периода 16.10. -23.10.2017 г. НПО „Problem-based learning institute” (Литва) в партнь...
06.11.2017
В началото на месец ноември в София, България се проведе първо спортно събитие имащо за це...
26.10.2017
На 26/10/2017, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности з...
25.10.2017
В Европа новото поколение политици започва малко по малко да поема властта. Австрия посрещ...
24.10.2017
На 24 октомври 2017 се проведе анти-допинг уъркшоп, в който спортисти и млади треньори обмениха опит и знания относно позитивите и негативите от употребата на допинг и забранени субстанции. В периода Авгус...
23.10.2017
В периода 16 - 23.10.2017г. в град Изкар, Испания се проведе младежки обмен „B- files”, в който взеха участие представители на „Асоциация за развитие на българския спорт” - Ивайло Здравков, член на УС на А...
23.10.2017
START NOW! е стратегическо партньорство, което има за цел промотиране на здравето сред мла...
22.10.2017
На 22.09.2017 в Панчарево се проведе спорен пикник, в който взеха участие младежи от Бълга...
19.10.2017
Малко преди 15 ч. следобяд в слънчев неучебен ден, парковете на Рейкявик са пусти, децата ...
16.10.2017
"Европейски доброволци в спорта - EVS" е двумесечен проект (59 дни) в София, чрез който 4 ...
11.10.2017
Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и пред...
10.10.2017
Младежки обмен „How I Kan Evolve (HIKE)” имаше за цел да събере младежи от 4 различни държави, които заедно да обсъдят различните теми, касаещи околната среда – замърсяването, възможните алтернативи за под...
09.10.2017
На 8 октомври в София се състоя първият по рода си Фестивал на способностите. Тази неделя,...
03.10.2017
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe " е младежки обмен фина...
30.09.2017
На 30 септември 2017, в Домът на Европа в София, България се проведе вторият ден на Междун...
29.09.2017
Международна конференция “European everyday of sport” стартира на 29 Септември 2017 в Домъ...
29.09.2017
Преди броени дни от Португалия се завърна част от екипа на АРБС, където взе участие по проекта "Млади посланици на спортното развитие" (YSDA) в периода 25.09.-29.09-2017г. Представителите в лицето на Калин...
25.09.2017
Международна конференция “European everyday of sport” ще се проведе в периода 29 – 30 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (...
23.09.2017
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на зани...
23.09.2017
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на зани...
19.09.2017
В периода 05-14.09.2017 в Южна Корея се проведе българо-корейски младежки обмен.
18.09.2017
В периода август - септември 2017 г., в София /България/, Асоциация за развитие на българс...
15.09.2017
Youth Active improving society through non-formal skills growing in values: Volunteering to enjoy in a healthy and helpful pastime (ERASMUS+ KA1) е младежка мобилност, която се състоя в Испания в периода 0...
15.09.2017
“Асоциация за развитие на българския спорт” проведе обучителни сесии със спортни инструктори в София през периода август - септември 2017 г. На нея се обучаваха треньори / инструктори за необходимостта да ...
14.09.2017
На свое заседание на 01.06.2017 г. Комисията по взаимодействието с неправителствените орга...
13.09.2017
В периода 07 – 11 септември 2017 г. в Любляна, Словения се проведе международна среща по п...