ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Eco Friendly Sport

Ресурси в рамките на проект #EcoFriendlySports
14.06.2022 г.
Проект Eco-friendly Sports има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1).

В рамките на инициативата бяха разработени следните издания, които можете да ползвате свободно:

  • Сборник с добри практики: Как да съчетаем спортните дейности с опазването на природата;
  • Програма за екологично спортно обучение - Наръчник за обучители;
  • Програма за екологично спортно обучение - Наръчник за младежи;
  • Финален отчет, събиращ опита на партньорите в проекта.

Линк към ресурсите: тук

Проект Eco-friendly Sports е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.