Бъди доброволец!

Анна Дудрекова
Град: София
Езици: Английски език
Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании
Време за доброволческа дейност:
по всяко време
Предишен опит в доброволчески дейности:
да
Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Надявам се да обогатя набора си от игри и педагогически познания .