Бъди доброволец!

Паолина Желева
Град: София
Езици: Английски език Италиански език
Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании
Време за доброволческа дейност:
през седмицата - след работно време
Предишен опит в доброволчески дейности:
не