ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Бъди доброволец!

Николай Бенколов
Град: София
Езици: Български език
Възможност за доброволчество:
В ежедневната дейност на организацията
Време за доброволческа дейност:
по всяко време
Предишен опит в доброволчески дейности:
не