ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Бъди доброволец!

Дария Бондарева
Град: София
Езици: Български език , Полски език Руски език
Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании
Време за доброволческа дейност:
през седмицата - след работно време
Предишен опит в доброволчески дейности:
да
Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Искам да се доближа към хората влюбени в спорт и всякакви физически активни занимания, което ще ми помогне да придобия определена мотивация за в бъдеще за спортуване и нови начинания.