ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Бъди доброволец!

Александър Каледжиев
Град: Хасково
Езици: Български език , Английски език
Възможност за доброволчество:
Друго
Време за доброволческа дейност:
Друго
Предишен опит в доброволчески дейности:
не
Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Движението е основата на живота,нека помогнем на всички да се движат