ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Бъди доброволец!

Светлозар Славков
Град: София
Езици: Български език
Възможност за доброволчество:
Друго
Време за доброволческа дейност:
по всяко време
Предишен опит в доброволчески дейности:
да
Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Човек, стига да има желание, учи винаги. Очаквам, например, да придобия организационен опит. Повече очаквам да дам, да съм в помощ, да съм полезен.