ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Бъди доброволец!

Иван Анзов
Град: София
Езици: Английски език
Възможност за доброволчество:
Друго
Време за доброволческа дейност:
Друго
Предишен опит в доброволчески дейности:
да
Какво очаквате да научите по време на доброволчеството:
Знания, новаторство, способност за работа в екип, придобиване на нови умения, както и развитие на вече придобити такива. Възможности за развитие на спорта и приобщаване на младите хора и тяхното участие в него. Водене на активен и здравословен начин на живот.