Проект Младежко доброволчество в спорта

Първи наръчник за спортни доброволци в България
13.07.2014 г.
По време на 7 месечен проект за младежкото доброволчество в спорта, „Асоциация за развитие на българския спорт” разработи „Наръчник на младия доброволец в спорта”. Той е предназначен, за хора, които имат желание да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци. Може да бъде интересен и полезен и за всеки, които се интересува от човешките взаимоотношения в сферата на спорта.
Наръчникът съдържа нормативни актове, насоки, добри практики, съвети и идеи, базирани на опит и практика, както и на препоръки на самите доброволци - над 300 младежи и организации, които взеха участие в проект „Младежко доброволчество в спорта – България”, финансиран по програма „Младежта в действие”. Всички автори са също свързани с доброволческата идея – те са активни доброволци или управляват доброволчески програми. Голяма част от тях са млади хора и животът им е свързан със спорта и развитието на спортната култура. Много от насоките, които ще откриете в този наръчник се отнасят предимно за доброволци в младежка възраст, което не пречи на всеки и във всяка възраст да допринася доброволно за развитието на спорта в България. Ще получите и ценни идеи и съвети за това как да управляваме хора и изобщо как да се държим с хората.

Наръчникът е въведение за управлението на доброволчеството в спорта. Неговата цел е да даде отговор на практически въпроси, които могат да възникнат в работата на доброволците и на организациите, които ги приемат. Още при първите стъпки в доброволчеството, има много ситуации, които е възможно да ни изненадат и чрез този наръчник се надяваме да сме подготвени. Планирането на дейностите на доброволците, процедурите при набиране и подбор на доброволци, обучението, ежедневното управление на доброволци са част от дейностите, които сме се опитали да обхванем.

Този наръчник е създаден също така, за да стимулира развитието на доброволческата култура и да допринесе за повишаване на количеството и качеството на доброволческия труд в България. Доброволчеството в спорта е едно от най-интересните, динамични и мотивиращи преживявания за всеки млад човек, като спомага значително за неговото личностно израстване. Много от нас може би не биха имали възможността да се докоснат до голямо спортно събитие от международен мащаб и да усетят емоцията, която домакинството на подобен род събития носи на една държава. България в последните години е организирала значителен брой балкански, европейски и световни първенства в различни спортове и се е наложила на спортната сцена като отличен организатор на събития, белязани от вродената ни гостоприемност и организираност.Авторският колектив, разработил наръчника е в състав Йоанна Дочевска, Ивайло Лазаров, доктор, Пламен Дочевски, Димитър Тасев, Константин Занков, Ивайло Здравков

Наръчника е достъпен и онлайн на адрес:
http://www.bulsport.bg/img/documents/Naruchnik_Dobrovoltsi_Sporta.pdf