Проект Младежко доброволчество в спорта

Необходими са регулации в сектора на доброволчеството
01.07.2014 г.
На 01.07.2014, от 13:00ч в Пресклуб "България" се проведе заключителната пресконференция по проект "Младежко доброволчество в спорта - България". Проекта е финансиран по програма „Младежта в действие” на Европейската комисия и има за цял да събуди общественото внимание по проблемите на доброволчеството в спорта и да обърне внимание на развитието на доброволческа култура. Повече информация за проекта: http://www.bulsport.bg/i.php/yia_youth_volunteers.html
Йоанна Дочевска – председател на АРБС сподели за дейностите, реализирани по време на проекта, сред които кръгли маси с представители на различни институции и ведомства, обучителни мероприятия за младежи и обществени дискусии. „Този проект затвори един кръг на доброволческата дейност във всичките й специфики и докосна всички играчи на терена на спортното доброволчесто, но в него все по-ясно се показаха проблемите в сектора като липсата на нормативна обезпеченост, липсата на капацитет в много от организациите в спорта да работят с доброволци, неяснотата относно признаване на знанията и уменията, натрупани по време на доброволческа дейност. Радваме се, че имаме възможност да работим целенасочено по темата и да повдигаме общественото внимание по нея, защото сме твърдо убедени, че тя има огромно влияние в борбата с младежката безработица и в повишаване на капацитета на спортните организации. Наръчникът, който вече е завършен след мероприятията по проекта ще даде основа на доброволците и организациите в бъдещата им дейност в доброволчеството в спорта. Щастливи сме, че в края на проекта имахме възможност да представим дейностите и част от резултатите му пред различни ведомства, сред които и Министерство на младежта и спорта, които позитивно приеха идеята за развитие на целенасочено доброволчество в спорта в България” – сподели още Дочевска.