Проект Младежко доброволчество в спорта

АРБС представи три проекта в семинар на Спортното министерство
26.06.2014 г.
“Асоциация за развитие на българския спорт” участва в семинар, организиран от Министерство на младежта и спорта “Социалното приобщаване на младите хора чрез спорт.
Европейски тенденции и перспективи“. Мероприятието се организира по Комуникационната стратегия на република България за европейския съюз - Работна програма 2014, Национален план. Събитието се организира в периода 25-27 юни 2014 г. в к.к. Рибарица, хотел „Св.Екатерина“ и събра представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на труда и социалната политика, представители на община Варна и община Тетевен, младежки и спортни организации от цялата страна.

По време на тридневното събитие представителите на АРБС - Йоанна Дочевска и Димитър Тасев представиха добри практики, реализирани от Асоциацията – Move week 2013 и 2014 – добри практики и предстоящи инициативи за настоящата година, проект „Младежко доброволчество в спорта”, както и иновативната методология „Обучение чрез спорт”, която АРБС започва да имплементира в България.

Десислава Хранова, представител на Министерство на младежта и спорта представи актуални европейски документи в сферата на младежката политика и спорта, както и възможности за развитие на младите хора. Представителите на Национална спортна академия „Васил Левски” представиха политиките за подготовка на доброволци в спорта, а Националното представителство на студентските съвети представиха добри практики за привличане на студентите към спорта.

През втория ден на събитието спортен клуб „Чемпиънс Фактори” представи проект „Вело-интеграция“, а МЦР Взаимопомощ, Фондация Дон Боско - проект „Повече спорт - по-малко дим”. Централен полицейски таекуон-до клуб показа добри практики от трите издания на „Национална спортна панорама”, Венцислав Игнатов, а Таекуондо клуб „Левски” представиха обединението чрез бойни изкуства.

Интерес сред участниците предизвика представянето на Новата програма на ЕС „Еразъм +” и актуалните възможности пред младежките и спортни организации за финансиране в новия програмен период. Община Варна представи процеса на кандидатурата на Варна 2017 – Европейска младежка столица и представи анализ на предходните кандидатури и силните страни на настоящата кандидатура на морския град. Министерството на труда и социалната политика представи възможностите, които са предвидени на национално ниво в Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта.

Обратната връзка от страна на всички участници бе повече от отлична, като те отбелязаха, че подобни срещи са изключително полезни и трябва да се организират на регулярен принцип, за да бъде засилен структурния диалог в сферата на младежката политика и масовия спорт.