Проект Младежко доброволчество в спорта

АРБС проведе Световно кафене за младежкото доброволчество
20.06.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” организира събитие, фокусирано върху доброволчеството в спорта по методологията „Световно кафене”.
Мероприятието бе част от проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия.

По време на събитието участниците имаха възможността по атрактивен начин да открият ползите на доброволчеството в спорта, да се потопят в атмосферата на обучение чрез спорт и да изкажат визията си за възможностите за популяризация на доброволческата дейност. Над 30 участника показаха творчески способности и се включиха в интерактивната дейност по време на събитието, като положителните им емоции подкрепиха основните изводи, които проекта до момента очертава – повече гласност на доброволческите възможности, популяризирането на доброволчеството като цяло и регламентация на дейността.