Проект Младежко доброволчество в спорта

Да бъдеш доброволец - споделен опит
31.05.2014 г.
В тази секция сме поместили впечатленията на участници в "Младежка спортна доброволческа академия" /МСДА/ 2014 за натрупаните знания и умения по време на реално доброволчество на спортни форуми след завършване на Академията.

Повече информация за МСДА и проект "Младежко доброволчество в спорта" можете да откриете тук: http://www.bulsport.bg/i.php/yia_youth_volunteers.html
Име, фамилия:

Емил Георгиев

Имахте ли опит в доброволчеството в спорта преди участието си в „Младежка спортна доброволческа академия” /МСДА/?

Не

След приключване на МСДА потърсихте ли възможност за практическо приложение на знанията и уменията, които получихте на МСДА? Ако да – посочете конкретно мероприятие? Ако не – посочете какви трудности срещате за да го направите?

Да, но се оказва, че не се покриват разходите за транспорт, нощувки (напр. за доброволчески проекти в международни състезания като световното първенство по футбол и пр.).

Свържете знанията и уменията, които натрупахте по време на МСДА с реалното доброволчество на спортно мероприятие? До каква степен Ви бяха полезни и до колко имаше неща, за които не бяхте подготвени в реалната практика?

Научих се къде може да съм полезен като доброволец при организирането на спортни мероприятия.

Как бихте мотивирали повече млади хора да се включат в доброволчески кампании в спорта?

Добро настроение

След реално участие като доброволец можете ли да дадете препоръка за МСДА 2015 – какво да бъде включено/изключено, какво да се добави?

Много съм доволен от тазгодишната спортна академия. Надявам се пак да имам възможност да участвам в бъдеще.Име, фамилия:
Милко Грозев

Имахте ли опит в доброволчеството в спорта преди участието си в „Младежка спортна доброволческа академия” /МСДА/?

Не, нямах опит, имах само мотивация, МСДА спомогна за нейната реализация на практика.

След приключване на МСДА потърсихте ли възможност за практическо приложение на знанията и уменията, които получихте на МСДА? Ако да – посочете конкретно мероприятие? Ако не – посочете какви трудности срещате за да го направите?

Да, участвах в организирането и провеждането на „Европейско първенство по спортна гимнастика София 2014” в зала „Арена Армеец” от 12 - 25 май.

Свържете знанията и уменията, които натрупахте по време на МСДА с реалното доброволчество на спортно мероприятие? До каква степен Ви бяха полезни и до колко имаше неща, за които не бяхте подготвени в реалната практика?

Напълно полезни бяха придобитите умения за работа в екип, знанията за организационен мениджмънт и управление на времето. Основната база от умения и знания придобити в академията спомогнаха за справянето и с трудностите които се явяваха като непознати досега.


Получихте ли документ за удостоверяване на доброволческия си труд?

Да. Всеки доброволец получи сертификат за участие.

Удовлетворени ли сте от участието си като доброволец?

Напълно, и три пъти отгоре!!!

Кое е първото нещо, за което се сещате, когато си спомните мероприятието, на което сте били доброволец?

Задоволството от свършената работа, прекрасните моменти с интересни хора, изживяването да си толкова близо до спорта.

Как бихте мотивирали повече млади хора да се включат в доброволчески кампании в спорта?

Всеки които би се включил усеща своята вътрешна мотивация, аз само бих казал да не се страхуват да я освободят и използват.

След реално участие като доброволец можете ли да дадете препоръка за МСДА 2015 – какво да бъде включено/изключено, какво да се добави?

МСДА 2014 беше на високо ниво и всичко ми бе полезно, продължавайте в същия дух.

Допълнителна информация

Когато всеки даде макар и по малко всички печелят по много!


Име, фамилия:
Таня Петрова

Имахте ли опит в доброволчеството в спорта преди участието си в „Младежка спортна доброволческа академия” /МСДА/?

Не

След приключване на МСДА потърсихте ли възможност за практическо приложение на знанията и уменията, които получихте на МСДА? Ако да – посочете конкретно мероприятие? Ако не – посочете какви трудности срещате за да го направите?

Да. В Национална Универсиада София 2014

Свържете знанията и уменията, които натрупахте по време на МСДА с реалното доброволчество на спортно мероприятие? До каква степен Ви бяха полезни и до колко имаше неща, за които не бяхте подготвени в реалната практика?

Бяха ми полезни от тази гледна точка, че в доброволчеството трябва да знаеш в кое си най-добър и да насочиш енергията си там. Именно на това ни научиха в МСДА. Не бях подготвена единствено за самия процес на работа, който е индивидуален за всяко спортно мероприятие.

Получихте ли документ за удостоверяване на доброволческия си труд?

Сертификат за участие.

Удовлетворени ли сте от участието си като доброволец?

Да, удовлетворена съм

Кое е първото нещо, за което се сещате, когато си спомните мероприятието, на което сте били доброволец?

За емоцията от спортните състезания и запознанствата с много и различни хора.

Как бихте мотивирали повече млади хора да се включат в доброволчески кампании в спорта?

Бих ги мотивирала чрез видеоклип, който да събира в себе си – скептично настроените, колебаещите се и категоричните доброволци. Бих показала какъв е ефекта от истинското доброволчество, което не иска признание и медали, а само ефекта от своята работа в очите на другите.

След реално участие като доброволец можете ли да дадете препоръка за МСДА 2015 – какво да бъде включено/изключено, какво да се добави?

МСДА е изключително полезна и изчерпателна относно обучително съдържание. Единственото, което биха могли да включат е мащабна телевизионна реклама, която да е много въздействаща върху нагласите и представите на всички за спорта и доброволчеството.Име, фамилия:
Евгения Стилиянова

Имахте ли опит в доброволчеството в спорта преди участието си в „Младежка спортна доброволческа академия” /МСДА/?

Не

След приключване на МСДА потърсихте ли възможност за практическо приложение на знанията и уменията, които получихте на МСДА? Ако да – посочете конкретно мероприятие? Ако не – посочете какви трудности срещате за да го направите?

За сега не, поради много ангажименти.

Свържете знанията и уменията, които натрупахте по време на МСДА с реалното доброволчество на спортно мероприятие? До каква степен Ви бяха полезни и до колко имаше неща, за които не бяхте подготвени в реалната практика?

След като на МСДА организирахме спортно събитие, то придобихме много практически знания, които се надявам скоро да приложа на практика.

Как бихте мотивирали повече млади хора да се включат в доброволчески кампании в спорта?

Първо ще им разкажа на мен колко забавно ми е било, какво съм научила, с колко много хора съм се запознала. Това привлича младите хора.