Проект Младежко доброволчество в спорта

Презентация за младежкото доброволчество в спорта се проведе в НСА
23.05.2014 г.
На 23 май 2014 в Национална спортна академия "Васил Левски" гр. София се проведе презентация на проект „Младежко доброволчество в спорта” пред младите спортни специалисти, на която бяха представени възможностите на доброволчеството в спорта.
Основната цел на мероприятието бе да запознае студентите в НСА „Васил Левски” с доброволчеството в спорта, да представи ползите от доброволческата дейност и възможностите за натрупване на реални знания и умения.

Проект „Младежко доброволчество в спорта” събира все по-голяма обществена подкрепа, което се показа и по време на презентацията днес, като голяма част от посетилите презентацията студенти и преподаватели от Академията бяха запознати с фазите, проведени до момента. Висока е оценката и на качеството, което проекта поддържа в мероприятията си до момента.