Проект Младежко доброволчество в спорта

Успешен старт на Младежка спортна доброволческа академия
22.04.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” стартира „Младежка спортна доброволческа академия” по проект BG13/A5.1/501/R3, програма „Младежта в действие”, финансиран от Европейската комисия.
В първия ден от проекта, участниците участваха в разнообразни активности, които имаха за цел да ги сплотят като екип и да ги запознаят с основите на доброволческата дейност и спортни кампании, организирани от доброволци като Move week – Европейска седмица на физическата активност и спорта.

На 23 април, втори ден от мероприятието, младежите имаха възможността да дискутират с отговорниците за създаване и прилагане на политики в сферата на доброволчеството в България. Форума бе открит от Йоанна Дочевска – председател на Асоциацията – организатор, Моника Панайотова – член на Европейски парламент, Димитър Дилчев – кмет на Столична община – район „Студентски”. Представени бяха „Асоциация за развитие на българския спорт” и проекта, който събра в София активни младежи между 18 и 30 години от цялата страна. Кмета на район „Студентски” подкрепи кампанията и сподели плановете на района, който представлява за работа с доброволци в сферата на детски спортни мероприятия през ваканцията. От страна на Министерство на младежта и спорта Христо Раев предостави визията на ведомството за развитието на доброволческата култура, създаване на доброволчески възможности, гарантиране правата на младежите, популяризиране на доброволчеството. Относно регламентацията и политиките за устройството на новата програма на Европейската комисия „Еразъм+” Пламен Георгиев от НЦЕМПИ запозна участниците с актуалните процедури за кандидатстване на организации от България.

Георги Драганов – главен асистент в НСА „Васил Левски” постави акцент върху нуждата от преориентация на средства от професионален към масов спорт. Моника Панайотова сподели с участниците за възможностите за финансиране за доброволчество, спорт и младеж на Европейско ниво, приложими за България. Тя сподели статистики за нормативната уредба в доброволческата дейност в Европа, новия приоритет масов спорт, средствата и дейностите заделени за тази дейност. „Доброволчеството трябва да стане „привлекателно”, за да развием обществото и да създадем доброволческа култура и солидарност” сподели още Панайотова. Народния представител Ирена Соколова запозна участниците в Академията с нормативната рамка в сферата на доброволчеството, разглеждана и към момента в Народното събрание: „Правния статус на доброволеца липсва и има остра необходимост от законодателна рамка” добави тя, като това мнение бе споделено от присъстващите.

Вера Кирилова от Национален алианс за работа с доброволци сподели личен опит от множеството мероприятия, които заедно с организацията си са организирали и добави: „Доброволчеството не е дарителство или благотворителност, не е еднократен акт, доброволчеството е целенасочен, организиран процес. Проф. Петър Банков направи ретроспекция и диагноза на доброволчеството в спорта в България и обобщи, че „Необходим е модел на управлението и развитието на спорта в свободното време, като част от този модел са и човешките ресурси”.

Функционирането на местната власт и начините на взаимодействие с нея в доброволчески кампании представи най-младия кмет в Столична община – представляващия район „Лозенетц” – Любомир Дреков. „Подкрепата от страна на местната власт към доброволческата дейност в училищна възраст провокира инициативността на младежите и води до активна и мотивирана местна общност”.

Валентин Тодоров от БНФ Карате направи анализ на функционирането на спорта в държавата ни и даде практическа информация за създаване на спортен клуб и спортна федерация, което би било полезно за бъдещите дейности за организирана спортна дейност на част от участниците. Теодор Василев от Международната награда на херцога на Егинбург показа комбинацията от спорт и доброволчество, които тя предлага за млади хора над 14 години. Галя Пухалева от Българска федерация по лека атлетика представи една интересна част от доброволческата дейност, а именно – шаперонстването при допинг тестиране. Заместник председателя на Националното представителство на студентските съвети Иван Кутуев обобщи функционирането на студентските съвети и възможностите за доброволчество в образователната система. Асистент Ивайло Лазаров от катедра „Лека атлетика” към НСА „Васил Левски” представи структурата на Наръчник на младия доброволец в спорта и чрез интересни активности обощи предложенията на участниците.

Оценката от първите два дни на събитието е изключително положителна и от страна на участници и от страна на лектори. Младежката спортна доброволческа академия продължава до събота, като пред следващите дни младежите ще преминат обучение по важните знания и умения, които един доброволец трябва да притежава, теория и практика в организацията на едно спортно събитие. В събота ще се проведе и състезание за деца по методиката на Световната федерация по лека атлетика – „Детска атлетика.