Проект: Vitamin S

Обучение Витамин С(порт) се провежда в София
07.08.2017 г.
Представители на 9 държави се обучават в София как да използват спорта като обучителен инструмент в работата си с младите хора в периода 01-09 Август 2017. Младежки работници от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Йордания преминават през множество обучителни модули, сред които важността на спорта и физическата активност за изграждане на знания и умения в младите хора, спортът като обучителен инструмент, мениджмънт в сферата на спорта, промотиране на спорта и физическата активност, промотиране на Европейски ценности чрез спорт, мениджмънт на конфликти и изграждане на екипност чрез спорт. Участниците дискутираха, обсъдиха идеи и предложения и обмениха опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.
На 07 Август 2017, 37те участници посетиха Национална спортна академия „Васил Левски”, където имаха възможност да разгледат спортните съоръжения и да научат повече за възможностите, които България предлага в сферата на спортното обучение. В оставащите дни на събитието предстои да бъдат разгледани възможностите за бъдещо сътрудничество между тях, конкретни дейности по прилагане на новите знания, както и представяне на Европейски инструменти за популяризиране на спортни дейности и младежки инициативи като програмата на Европейската комисия „Еразъм+”.

Обучителния курс се организира от „Асоциация за развитие на българския спорт“, а обучението се води от Исмаил Сехич (Босна и Херцеговина), международно признат експерт в сферата на младежката работа с богат опит в неформалното обучение. По време на дейностите се използва приоритетно методологията „Обучение чрез спорт“, която дава иновативни решения на образователните процеси в интерактивна и иновативна среда, използвайки спорта като инструмент за обучение.

Проект “Витамин С“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Мобилност на младежки работници”.