Проект: Спортни ценности за по-добра Европа

Проект: Спортни ценности за по-добра Европа
18.08.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект "Спортни ценности за по-добра Европа". Проекта има за цел да се комуникира значението на спорта като образователен инструмент за насърчаване на социалното включване. В обучението, което ще се проведе в периода 01 – 08 ноември 2014, ще вземат участие представители на 9 държави, участващи в проекта: България, Великобритания - Шотландия, Испания, Румъния, Гърция, Хърватия, Малта, Италия, Турция, като общия брой на участниците е 29.
Общата цел на проекта, финансиран в рамките на програма „Еразъм+” е да се прехвърлят на иновативните методи на неформалното образование между западните и източните европейски страни и да се създаде важна образователна пътека между континента.

България бе избрана от всички партньори като най-доброто място, в което да изпълни проекта, тъй като тя представлява идеална среда за обучение за участниците и съвпада с необходимостта в българското общество за дейности за насърчаване на спорта и активния начин на живот.

Целева група: социални работници, младежки работници, младежки лидери, които имат опит в областта на спорта, треньори по вид спорт.

Обучителните цели на мероприятието са:
  • Да се повиши знанието и да придобият нови умения за спорт и дейности на открито като инструменти за признаване на неформалното обучение;
  • Да се изяснят предизвикателствата на спорта като инструмент за обучение по отношение на съдържанието и методологията, междукултурното му влияние върху местната общност;
  • Да се създаде мрежа от специалисти (младежки лидери, социални работници, спортни треньори и обучители), които работят с хора с по-малко възможности, използващи тази нови методологии и готови да се разработват нови проекти за повишаване на осведомеността на личното, социалното и професионално развитие на младежите чрез спорт.
  • Да развива потенциала на младите хора, като чрез това повиши тяхната готовност за заетост и достъп до пазара на труда

Кандидатстване за обучението е достъпно на следния адрес до 01 Септември 2014: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/sport-values-for-better-europe.4421/