Проект: СпортИграция

Национална младежка среща “СпортИграция” 2.0
20.10.2016 г.
На 20 октомври 2016г., в гр. Петрич, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща „СпортИграция” 2.0. Събитието имаше за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките, които заедно да обсъдят възможностите за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България имаха възможност да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.
Чрез взаимодействие между младите хора и взимащите решения и използвайки спорта като инструмент за обучение, с проект „СпортИграция” имаме за цел да окажем влияние върху политическите процеси, посредством диалог между горепосочените страни. Имаме за цел младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. Планираме споделяне на добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.
Национална младежка среща “СпортИграция” 2.0 е второто по рода си събитие, което ще се проведе в гр. Петрич на 20 октомври 2016г, с любезното домакинство на Община Петрич и г-н Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич. В мероприятието взеха дейно участие експерти на общината домакин, както и Пламен Георгиев, Министерство на младежта и спорта, Диана Хаджиангелова, „Конфедерация защита на здравето”, Кристин Илиева, „Асоциация младежки дейности и спорт”. Младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт от Петрич и Сандански също се включиха и обогатиха знанията си за функционирането на държавната и местна власт, като дадоха своите идеи и мнения по темите на срещата.
Целта на АРБС с този проект е да повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проектът входира в Министерски съвет през месец юли 2016 списък с мерки, които да бъдат приложени на практика. Проект "СпортИграция" е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 - „Подкрепа за реформиране на политиките”.