Проект: JUST SPORT

Стартира Европейска антидопинг инициатива САМО СПОРТ
09.02.2017 г.
САМО СПОРТ /JUST SPORT/ е проект, който има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе некотролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им. Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други. По време на проекта ще бъдат проведени разнородни активности, чрез които да стимулираме младежите да планират здравословен начин на живот, включващ и напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Ще бъдат реализирани обучителни модули както на самите младежи, които ще бъдат обхванати в проекта, така и на фитнес и спортни специалисти, които ще подчертаят негативните влияния на веществата, признати за допинг. Ще бъде създадена мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за „чист” спорт.
С предоставянето на анти-допинг обучения и програми за превенция, информирайки младите хора за основните ценности на спорта, ние вярваме, че ще допринесем за повишаване на чистата физическа активност.

Добавената стойност, която този проект носи в себе си:
  • Засилено значение на фитнес инструкторите в местните общности;
  • Иновативен подход към младите спортуващи и достъп до информация по интересни и полезни за тях теми;
  • Създаване на устойчив модел за сътрудничество с отговорниците за политики на национално и локално ниво;
  • Подкрепа на националните и Европейски политики в борбата с употребата на допинг в сферата на спорта за всички;
  • Реализиране на кампания „Здравословен фитнес”.

По време на първата международна среща по проекта, която се проведе в гр. Рийека, Хърватска, в периода 06-09 февруари 2017 бяха обсъдени дейностите, които ще се реализират във всяка от партньорските държави, както и на Европейско ниво. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт” в срещата взеха участие Йоанна Дочевска – мениджър на проекта, Григор Гутев – координатор на проекта и Ивайло Здравков – асистент по проекта.

Партньори в проект „САМО СПОРТ” са организации, обвързани в иновативен консорциум от Хърватска, Словения, Италия, България, Португалия и Швеция. Настоящият проект е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия и ще бъде реализиран в периода 01.01.2017 – 30.06.2018.