Проект: EU Be Active! (EUBA)

Първа международна среща по проект EU Be Active!
05.04.2015 г.
В периода 31.03 - 03.04.2015г в красивият Литовски град Биржей се проведе първата международна среща по проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма "Еразъм+" - Стратегически партньорства в сферата на спорта. В срещата взеха участие специалисти от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Проекта е ко-финансиран от ЕК и е на обща стойност 78 630 евро. Един от най-важните аспекти на този проект е спортните организации, в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) да могат да създават и прилагат практически базирана и икономически ефективна стратегия за повишаване на осведомеността за необходимостта от физическа активност като средство за превенция, насърчаване на здравословния начин на живот и мотивацията за личностно развитие. Тази стратегия трябва и ще бъде на разположение на учители по физическо възпитание, треньори, мениджъри на спортни и развлекателни клубове и спортни центрове, които да го използвате в ежедневната си дейност. Участниците в проекта ще бъдат запознати с практическите аспекти на физическата активност - защо например музикант се нуждае от спорта, защо офис служителите се нуждае от физическа дейност и това, което се случва, когато нивото на физическа активност е ниска. Партньорите по проекта ще работят заедно, за да се създадат инструменти за повишаване на нивото на физическа активност като средство за насърчаване и предотвратяване на здравословни проблеми и мотивиране на младите хора за личностното развитие.
По време на срещата бяха представени данни, отразяващи най-новите постижения, методи и системи от партньорските държави в областта на спорта, физическата активност и последиците от застоялият начин на живот и затлъстяването сред децата, младежите и възрастните. Българските представители в събитието - г-жа Йоанна Дочевска, председател на "Асоциация за развитие на българският спорт" и Ивайло Здравков член на УС показаха данни за предизвикателствата пред мотивирането на младите хора да са активни в България. Тематиката, свързана с новите, прогресивни методи за мотивиране и устойчиво развитие на двигателната култура сред всички възрасти предизвика особен интерес и оживени дискусии. През следващите дни бяха разгледани и обсъдени аспекти и проблеми като борба с расизма и социалното изключване, участниците се запознаха с потенциала на спорта като инструмент за взаимното разбирателство, обсъдиха методите за насърчаване на взаимното разбирателство между деца с различена социална среда, запознаха се със системи за интегриране на обучение и спорт като по-ефективна методология даваща определени предимства.

До края на 2015 ще се проведат още две международни срещи, в които ще вземат участие 10 деца на възраст 11 - 15 години от всяка държава партньор в проекта. Ще бъдат разработени изследвания, ще се проведат конференции и социологически изследвания, които ще спомогнат за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. Проекта е част от първите 20 проекта, финансирани в Европа по програмата за Спорт на Европейската комисия, която стартира през 2014 година. Координатор на проект 556927-EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP “EU Be Active” лекоатлетически клуб "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas".