Проект: EDGE

Първа международна среща по проект E.D.G.E.
16.02.2017 г.
В периода 13 – 16 февруари 2017, във Венеция, Италия се състоя първа международна среща по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори
.

Целите на проекта са:
• Да се насърчи спортната култура срещу дегенеративни форми на спорт - преди всичко допинг - сред младите спортисти;
• Да се насърчи етичното поведение в областта на спорта;
• Да се насърчат младите атлети да прегърнат спортните ценности и да обезкуражават всяка форма на насилие;
• Да се включат 80 млади атлети в пътека за обучение, които ще бъдат подкрепяни да са отговорни в техните спортни избори;
• За да създадете образователна възможност за 80 треньори / инструктори, така че да могат да се превърнат в "агент на промяната" и да насърчават етично отношение и поведение към спорта сред трениращите.

В основата на проекта е разработването на обучения и срещи за млади състезатели на възраст 15-19 години и спортни инструктори с цел насърчаване на важни умения като управление на стреса и чувство на неудовлетвореност, учейки се от загубата, работа в екип, превръщане на грешки в успешни стъпки. Тези компетенции са в основата на изграждане на култура срещу употребата на допинг и срещу всякакви неправомерни представяния в спорта. Проектът включва новаторски подход и два основни резултата (обучителни материали и видео), които ще бъдат изготвени с приноса на всички партньори и целеви групи, като по този начин ще бъде изразена европейска добавена стойност.

Партньорството включва Национални антидопингови агенции, спортни асоциации, организации за свободното време и образование и олимпийски център на: този микс на компетенциите ще гарантира ефективно и положително развитие на проекта.