Проект: DU MOTION

240 ДОБРОВОЛЦИ ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО ПРОЕКТ DU MOTION
28.12.2021 г.
Доброволци от 6 европейски държави вече прилагат придобитите знания в местни и международни спортни състезания

Най-важната фаза от европейския проект за обучение на доброволци в организацията на спортни събития, ръководена от Спортната асоциация на Дубровник, е била успешно завършено. Представители на шест страни партньори проведоха поредица от лекции през последните месеци, през които се включиха цели 240 доброволци от Хърватия, България, Италия, Полша, Швеция, Турция и бяха запознати с всички аспекти на организацията на спортни събития, от логистиката и управление до конкуренция в спорта и въздействието на COVID-19 върху спортни събития.
„Реализацията на тази част от проекта беше изключително натоварваща поради ограниченията, свързани с работа и организация на големи събирания. Всеки партньор трябваше да обучава поне 40 доброволци, така че някои партньори трябваше да разделят лекциите на няколко сесии за спазване на ограниченията в съответните им страни. Всичко това удължи продължителността на тези фази на проекта, но се радваме, че се справихме добре въпреки всички трудности, причинени от пандемията, защото доброволците са ключова част от всяко успешно спортно събитие и всички тези усилия, вложени в тях ще се изплатят многократно“, каза директорът на Du Motion Ален Бошкович.

Обучените доброволци вече са започнали да прилагат придобитите знания в както национални, така и международни състезания. Освен това всяка страна партньор (с изключение на Белгия) ще избере своите седем „посланици-доброволци“, които да присъстват на заключителна конференция по проекта в началото на май 2022 г. в Дубровник и доброволец в шестото издание на Du Motion - Дни на бегачите Дубровник.

Устойчивата стойност на проекта е работният материал, който може да служи като качествен инструмент за всички спортни клубове и организации в обучението на доброволци в бъдеще.

Европейският проект "Du Motion" се финансира със средства, осигурени чрез Програма Еразъм + Спорт на Европейския съюз в размер на почти 300 хил. евро и с подкрепата на Службата за неправителствени Организации на Република Хърватия.

За повече информация: press@du-motion.com
https://du-motion.com/EPS
https://www.facebook.com/dumotionEPS
https://www.instagram.com/dumotioneps/