Проект CORE

Екип на АРБС участва в работна среща в Италия по проект CORE
16.06.2014 г.
Екип от специалисти към Асоциацията за развитие на българския спорт взе участие в третата работна среща по проекта „CORE“ в рамката на програма Грюндвиг, част от инициативата „Учене през целия живот“, финансирана от Европейската комисия.
В периода 08-12 Юни, 2014 в Пезаро, Италия Константин Занков и Ралица Иванова се срещнаха с представителите на другите партньорски организации от Великобритания, Италия, Румъния, Турция, Латвия и Литва.

Участниците в срещата обмениха добри практики, като и посетиха център за професионално обучение и център за работа на Provincia di Pesaro e Urbino. Проведоха се различни кръгли маси с представители на правителствения сектор и бизнеса. Основни теми бяха „Жените на пазара на труда“ и „Жените в политиката“, където Константин Занков и Ралица Иванова изнесоха полезни доклади за ситуацията в България, базирани на проучвания направени от АРБС.

Делегатите в семинара обмениха опит с представилите на публичния сектор, местни предприемачи, като направиха посещение и в иновативна текстилна компания.

По време на срещата беше направен анализ на дейностите до момента, както и бяха утвърдени предстоящите събития по проекта ‘CORE’.