Проект CORE

Екип на АРБС участва във втора работна среща по проект CORE
28.02.2014 г.
Екип от специалисти към Асоциацията за развитие на българския спорт взе участие във втората работна среща по проекта „CORE“ в рамката на програма Грюндвиг, част от инициативата „Учене през целия живот“, финансирана от Европейската комисия.
В периода 21-27 февруари 2014, кординаторът на европейските проекти в АБРС Константин Занков, завеждащия отдел "Маркетинг и промотиране" Димитър Тасев и отговорника в сектор „Доброволци” Димитър Илиев се срещнаха в град Афион (Турция) с представители на партньорските организации от шест държави включени в проекта.

По време на събитието имаше представители и на седемте партньорски държави по проекта и бяха дискутирани проблеми свързани с основната тема на „CORE“ - патриахатът като социална система, в която ролята на мъжа е на основната фигура в обществени организации, както и спецификите на откриване на патриархалното мислене във всяка от държавите партньор. Основна тема на срещата беше: "Мост между поколенията, театър, млади и възрастни заедно срещу патриархалното мислене"

Участниците в срещата бяха приети от представители на местната власт, след което посетиха база за развитие на човешките ресурси, възстановителен спортен център и се запознаха с традиционни турски обичаи.

Делегатите в семинара поставиха положителна оценка за дейностите на АРБС по проекта в последните четири месеца. За този период в България се проведоха редица изследвания във връзка с разглежданата в проекта тематика, както и обучения с практическа насоченост за повишаване на знанията и уменията на жените в различни области.

По време на срещата беше утвърден предстощия график на ‘CORE’, като България ще приеме среща по проекта през март 2015 година.