Проект CORE

Проект CORE бе представен на Зимен университет в Сандански
16.12.2013 г.
Проектът, заедно с останалите текущи и предстоящи проекти на АРБС бе представен на традиционния зимен младежки университет, който се проведе в Сандански под надслов Успехът в България – мисията възможна.
По време на мероприятието младежите от цялата страна, които присъстваха на форума бяха запознати детайлно с проектите на Асоциация за развитие на българския спорт. Проблемът за патриархалното мислене, върху който е фокусиран проект „CORE” бе засегнат и от водещите антрополози и социолози Харалан Александров и Ирена Соколова – също лектори на мероприятието.