Проект: WAYWARD

АДАПТИРАН БАСКЕТБОЛ НСА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН
21.03.2022 г.
На 21 март всяка година отбелязваме международния ден на хората със синдром на Даун, като през 2022 и отборът по адаптиран баскетбол към НСА „Васил Левски“ се включи в инициативата. Адаптиран баскетбол към НСА „Васил Левски“ вече две години провежда регулярна дейност за младежи с интелектуални затруднения благодарение на прекрасно сътрудничество и работа в името на обща цел на катедра „Водни спортове“, сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ и катедра „Баскетбол“, с подкрепата на Асоциация за развитие на българския спорт и множество доброволци. Специалните спортисти в отбора, както и техните партньори се включиха в отбелязването чрез носене на шарени чорапи, които показват, че светът е шарен и различен, каквито сме и всички ние.
За първи път денят е отбелязан по време на VI световен симпозиум посветен на синдрома на Даун, който се провежда в Палма де Майорка през 2006 година, по инициатива на Европейската и Международна асоциации с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун. Денят – двадесет и първо число на третия месец, не е избран случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка. Към настоящия момент, отборът провежда и обучителни дейности чрез спорт, в рамките на инициативата “Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD), съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и включваща 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения.