Проект: Learning through mobility of sport volunteers

ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО
12.04.2022 г.
В периода 09–12 април 2022, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе международно обучение на млади спортни експерти от България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия, по време на което беше представена методологията Обучение чрез спорт, ползваща неформални методи за обучение в спортна среда, които в настоящата инициатива са адаптирани за работа с младежи с интелектуални предизвикателства. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, Теодор Петров и Петър Шопов - представители на Асоциация за развитие на българския спорт – партньор от България. В рамките на проект MOVING предстои организиране на спортно събитие за тестване на разработените методи, в което ще вземат участие млади хора с интелектуални затруднения и всяка една от партньорските държави ще организира поне едно мероприятие.
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. MOVING е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и в рамките на 24 месеца в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.