Проект: Интеграция чрез спорт

Стартира международен проект за интеграция чрез спорт
04.07.2016 г.
65 млади европейци обсъждат интеграцията чрез спорт в София по време на младежки обмен, организиран от „Асоциация за развитие на българския спорт”. Мероприятието стартира на 02 юли и ще продължи до 09 юли, като в международния младежки обмен участват 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави.
По време на мероприятието, представители на България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания ще обменят идеи, опит и практики как спорта да подобри интеграцията на имигрантите и различните малцинства в държавите ни. Мотивираните млади европейци, които бяха селектирани на база мотивацията им за участие ще осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества. Освен работните дейности, които включват дискусионни панели, спортни сесии, ползване на методологията "Обучение чрез спорт" и други неформални методи на обучение, групата ще посети и Национална спортна академия "Васил Левски", където ще бъде запозната с добрите практики, които Академията прилага за интеграция чрез спорт.
Спортните ценности са водещи в работни процеси на неправителствения сектор, за да се предотврати чувството на нетолерантност, социално изключване и маргинализация. Спортът е силен инструмент за борба срещу расизма и ксенофобията, като също така спомага за социализацията на хората, включително и със специални нужди, по-малко възможности или с различна идентичност от тази на страната, в която живеят.

Младите хора, с различно образование и опит, които се интересуват от темата за интеграция и имат визията за Европа на солидарността и интеграция ще дадат добавена стойност на своите местни общности в процесите на интеграция след приключване на дейностите. Очаква се да се повиши у участващите младежи и чувството за съпричастност към хора от малцинствата и с имигрантски произход.
Дейностите са в рамките на проект „Интеграция чрез спорт”, финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”. През 2016г, „Асоциация за развитие на българския спорт” работи целенасочено чрез редица от дейности, за да покаже на всички заинтересовани страни, че един от най-успешните инструменти за интеграция са именно спортните дейности.