Проект Спорт в Европа всеки ден

Семинар по програма Детска атлетика
03.12.2016 г.
На 3 декември 2016, в Национална спортна академия „Васил Левски” се проведе Семинар по програма Детска атлетика, който бе насочен към треньори и студенти по вид спорт и педагогически кадри в системата на образованието. Семинарните занимания бяха проведени от главен асистент Ивайло Лазаров, катедра „Лека атлетика” и имаха за цел да запознаят участниците с програмата и да я прилагат в ежедневната си дейност с деца и младежи. Над тридесет участника ще имат възможност да проведат и практическо обучение по време на детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 4 декември 2016 и в който ще участват 200 деца на възраст до 12 години, което ще надгради теоретичните им знания с практически такива.
Семинарът се организира в партньорство от: Национална спортна академия "Васил Левски", Катедра "Лека атлетика", Българска федерация Лека атлетика и "Асоциация за развитие на българския спорт".

Програмата Kids’ Athletics (Детска атлетика) на международната федерация по лека атлетика (IAAF) е основана през 2005-а година с цел привличане на повече подрастващи към спорта. Амбициозната цел на инициативата е леката атлетика да се превърне в най-предпочитания спорт в училищата, да създаде бъдещи звезди и да привлече младите към балансирания и здравословен начин на живот. Проектът има и голяма социална отговорност, като при разработването на програмата са застъпени принципи от културата, социалната интеграция, взаимно уважение и опазването на околната среда. До момента програмата е обхванала повече от 2 млн. деца в повече от 130 страни. „Детска атлетика” развива физически, морални и социални ценности. Девизът на инициативата е БЯГАЙ, СКАЧАЙ, ХВЪРЛЯЙ – най-естествените двигателни функции на човека.

Събитията, реализирани от „Асоциация за развитие на българския спорт” през 2016 и 2017 година и популяризиращи физическата активност и спортната култура са част от проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/, ко-финансиран от Европейската комисия, програма „Еразъм+” – Спорт – Стратегически партньорства в областта на спорта и Европейска седмица на спорта.


Партньори на събитието в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия.