Проект Спорт в Европа всеки ден

АРБС с одобрен проект Спорт в Европа всеки ден
12.04.2016 г.
Проектът „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ е насочен към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство ще бъде фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики.
Настоящото партньорство на 7 държави, координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт” ще изпълнява различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се съсредоточи в събиране, развитие, идентифициране, анализиране, промоция и споделяне на добри практики от Европа и света, които могат лесно да се приложат в работата на експертите в посочените области. Проектът ще се фокусира също и в дейностите, организирани по време на първото и второто издание на "Европейската седмица на спорта" и ще събере всички добри практики реализирани през 2015 г. и 2016 г. в страните-членки. Тези добри практики ще бъдат много полезни при планирането на следващите издания на "Европейската седмица на спорта" и други събития за насърчаване на здравето и физическа активност чрез засилено участие и равен достъп до спорта за всички.

Всички дейности в този проект ще бъдат посветени на предоставяне на отворени ресурси с фокус върху конкретни целеви групи и възможности, за да се наложи движението като част от ежедневната програма на все повече и повече хора в Европа. Този консорциум ще се опита да се справи и да създаде пряк път между целевите групи (преки - спортни, здравни и младежки специалисти, учебни заведения, местни власти, неправителствени организации, националните органи и непреки - деца, младежи, работещи хора, хора във възрастта 55+, хора, живеещи в градовете и малките населени места). Друг акцент, който сме си поставили е промотирането на физическата активност като "положителна медицина" за лично, професионално и социално развитие на гражданите на Европа.


Основни цели на проекта:
 • Подобрено споделяне и популяризиране на добри практики в областта на спорта и физическата активност.
 • Събиране на добри практики от предишните издания на Европейската седмица на спорта.
 • Чрез този проект ще бъде укрепена доказателствената основа за разработване на политики (проучвания, събиране на данни, изследвания) на местно, национално и европейско ниво.
 • Ще се увеличат знанията и информираността по отношение на спорта и физическата активност, като същевременно се засили сътрудничеството между институции и организации, работещи в областта на спорта и физическата активност, не само в рамките на консорциума, но също така и на местно ниво в страните от партньорски организации.
 • Насърчаване на инструменти за различни професионални групи, които да работят за мотивиране на повече хора да спортуват в ежедневния живот – ще бъдат разработени 8 ръководства за добри практики (Как да бъдем активни всеки ден за деца; Как да бъдем активни всеки ден за младежта; Как да бъдем активни всеки ден в училище; Как да бъдем активни всеки ден за работещите хора; Как да бъдем активни всеки ден за възрастните хора; Как да бъдем активни всеки ден в града; Как да бъдем активни всеки ден в малките населени места; Наръчник за добри практики за употреба предишните издания на Европейската седмица на спорта - 2015 г. и 2016 г. Всяко от ръководствата ще се събере възможно най-добрите практики от Европа и света със съвети за изпълнение на всяка от темите и ще бъдат публикувани като безплатните образователни източници, достъпни за неправителствени организации, спортни организации, местни/регионални/национални институции и други заинтересовани.
 • Подобряване на доброто управление в спорта с бърз достъп до ресурси - Образователна платформа и Android / IPhone приложение - иновативна база данни на "спортни идеи". В тази база данни можете да заложите място на живеене, вашата професия, вашата възрастова група и базата ще ви даде идеи как можете да бъдате активни всеки ден.
 • Създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активен начин на живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само по време на неговото действие, но също така и след края на проекта с развитие и допълване на базата данни за добри практики.
 • Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта и физическата активност по отношение на личното, професионалното и социалното развитие на физически лица чрез всички планирани дейности по проекта.
 • Повишаване на осведомеността относно значението на укрепването на здравето и положителните ефекти на физическата активност чрез всички планирани дейности по проекта.
 • Увеличаване на участието във физически дейности и спорт чрез участие в местните дейности и събития, както и чрез дейностите за повишаване на осведомеността и предоставяне на възможност на физически лица лично да изпитат ползите от физическата активност.
 • Разпространение на натрупаните знания и опит на партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики, за да се вдъхновяват и насърчават по-нататъшни сътрудничество и синергия в сферата на физическата активност и спорта.
 • Да се овластят специалисти от различни области с инструменти и средства, за да действат свободно в ежедневната си работа с всички посочени групи.


Проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ е ко-финансиран от Европейската комисия, програма „Еразъм+” – Спорт – Стратегически партньорства в областта на спорта и Европейската седмица на спорта. Партньорството между България, Италия, Хърватска, Унгария, Литва, Полша, Словакия е комбинация от спортни, младежки и образователни институции с различен обхват на дейности.

Партньори на събитието в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия.