Новини

Международно признание за доброволчеството в спорта
17.11.2014 г.
През 2010 година стартира проект на Европейската федерация по лека атлетика http://athleticscommunity.org, чиято цел е да събере на едно място младите лидери в спорта, както и доброволците, които дават своя огромен принос за отличната организация на спортните събития в цял свят.


Една от основните цели на Европейската федерация по лека атлетика и на младежката организация към нея е да насърчава членовете на общността да работят като доброволци и да участват активно в разработването на инициативи в рамките на тяхната сфера на действие (нация, местната област, приятели ...)

Тази платформа е насочена към доброволци в организации: спортни федерации и клубове, училища, консултативни съвети и т.н. В нея можете да регистрирате както часове, които сте доброволствали по даден проект (състезание, в спортен клуб), така и да добавяте проект – мероприятие и да поканите доброволците в него да регистрират часовете си.

Платформата е на английски език, лесна за ориентация и можете да се регистрирате още днес на адрес: www.athleticscommunity.org. Създайте своя профил и след като получите e-mail за потвърждение, влезте в профила си и добавете първите си часове, като изберете проект, в който сте взели участие или създайте нов такъв. Във всеки проект можете да добавяте снимки, видео или информация за него и за доброволците, които са го подкрепили.

Платформата е създадена, за да оценява труда на хилядите доброволци, които спомагат за реализацията на състезанията и мероприятията в леката атлетика по света, но не е ограничена само в този спорт. Всяко доброволчество в света на спорта може да получи своето признание в www.athleticscommunity.org.

Има три нива на признаване на доброволческия труд, според часовете, с които сте допринесли:
Бронзов сертификат - за 100 доброволчески часа
Сребърен сертификат - за 250 доброволчески часа
Златен сертификат - за 500 доброволчески часа

До момента в платформата са регистрирани над 58 000 часа доброволчески труд, с който е подпомогнат спорта в Европа. Това е добавената стойност, която доброволчеството дава на спорта и без съществуването на подобна практика, би било немислимо осъществяването на редица спортни форуми.


„Асоциация за развитие на българския спорт” работи целенасочено за припознаване на доброволческата дейност в спорта и признаване на натрупаните знания и умения за доброволческа дейност. Повече информация за дейностите в тази насока до момента: www.bulsport.bg