Новини

Оценка на партньорството между АРБС и Община Лозенец
29.08.2014 г.
Отличното партньорство в редица проекти през последните години между Столична Община – Район „Лозенец” и „Асоциация за развитие на българския спорт” бе оценена и обобщена в добра практика, която ще бъде популяризирана сред местните власти и спортните организации в Европа. В лицето на район „Лозенец”, АРБС винаги е откривала разбиране, подкрепа и коректност и се надяваме този пример на работа между неправителствения сектор и местната власт да се мултиплицира на все по-вече места в България.
Проект „Активна Мрежа” на Международната асоциация за култура и спорт /ISCA/, на която „Асоциация за развитие на българския спорт” е член, е колекция от добри практики и има за цел да бъде водещ ресурс при очертаване на ефективни партньорства между общините и спортните организации. Принципът на проекта е да промотира успешната колаборация на различни нива и по този начин да доведе до непрекъснатото подобряване на партньорството между общините и спортните организации в Европа.

Повече за проекта можете да откриете тук: http://www.active-network.eu/collectionofgoodexamples/home/forewordbymogenskirkeby
Добрата практика за сътрудничество между АРБС и Община Лозенец: http://www.isca-web.org/files/Active_Network_2013/Download/collection/02_Bulgarian_-Lozenets.pdf