Новини

АРБС и НПСС подписаха споразумение за партньорство
26.08.2014 г.
12-то издание на "Летен университет" се проведе в периода от 22 Август до 28 Август 2014 г., с домакин - курортен комплекс "Албена". Мероприятието, което има за цел да се популяризира масовия непрофесионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите събра над 400 участника.
По време на събитието настъпи момента да бъде формализирано отличното партньорство между Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ и „Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/, които вече си партнират успешно в редица проекти през годините. За тази цел бе подписано официално споразумение за партньорство между двете организации, което обединява силите им в сферите на образованието, младежките политики, спорта и физическата активност. Водени от общите приоритети и от целта да реализират все повече успешни проекти заедно, Ангел Георгиев – председател на НПСС и Йоанна Дочевска – председател на АРБС подписаха този документ и направиха партньорството между двете организации официално.

По време на университета, АРБС взе дейно участие и в академичната част на програмата, като представителите на организацията Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Димитър Тасев и Димитър Илиев представиха на участниците приоритетите на АРБС за настоящата година, сред които младежкото доброволчество в спорта, Move week 2014 – Европейска седмица на движението и спорта и методологията Обучение чрез спорт. Присъстващите взеха дейно участие както и лекционната част, така и в практическата, в която чрез спортна игра осмислиха основните човешки права и осигуряването на достъп до тях.

"Летен университет" представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри" през 2002 година. Летният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.