Новини

Представител на АРБС участва в обучение в Италия
06.05.2014 г.
В периода в 25.04 – 05.05.2014 в Калтанисета, Италия се проведе обучение по проектен мениджмънт, в което участваха представители на 11 държави.
Сред тях имаше и представител на Асоциация за развитие на българския спорт – Пламен Дочевски. По време на обучението бе разглеждано управлението на проектния цикъл като подход за рационализиране на планирането на работата и организацията на дейностите.

Обучението се съсредоточи върху принципите на проектния цикъл и логическата рамка, оценка на процеса на програмиране, идентифициране и формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка. Семинарът включваше презентации и интерактивни сесии, работа по конкретни проекти и анализ на множество казуси, ролеви игри и съобразени дискусии, в които обучителите и участниците да споделят професионалния си опит в рамките на групата.