Новини

България със стряскащо ниски нива на физическа активност
24.03.2014 г.
59 процента от гражданите на Европейския съюз рядко или никога не правят упражнения или практикуват спорт, а 41 процента правят това поне веднъж седмично. Това показват резултатите от най-новото проучване "Евробарометър" за спорта и физическата активност.
Хората в Северна Европа са по-активни физически от тези в Южна и Източна Европа. 70 процента от анкетираните в Швеция твърдят, че правят упражнения или спортуват поне веднъж седмично, следват Дания (68%) и Финландия (66%), Холандия (58%) и Люксембург (54%). На противоположния полюс е България, където 78 процента никога не правят това, следвана от Малта (75%), Португалия (64%), Румъния (60%) и Италия (60%).

Коментирайки резултатите, комисарят по въпросите на спорта Андрула Василиу заяви: "Резултатите от проучването "Евробарометър" потвърждават необходимостта от мерки за насърчаване на повече хора да спортуват и да бъдат физически активни в ежедневието си. Това е изключително важно не само от гледна точка на здравето, благосъстоянието и интеграцията на хората, но и заради значителните икономически разходи, дължащи се на липсата на физическа активност. Комисията е поела ангажимент да подкрепи усилията на страните членки за насърчаване на обществеността към по-голяма активност. Ще изпълним приетите наскоро препоръки на Съвета относно укрепващата здравето физическа активност и ще работим по плановете за Европейска седмица на спорта. По новата програма "Еразъм+" също ще бъде предоставено - за пръв път - финансиране за международни инициативи за насърчаване на спорта и физическата активност."

Проучването показва, че особено местните власти могат да направят повече за насърчаване на физическата активност на гражданите. Въпреки че 74 процента от отговорилите смятат, че местните спортни клубове и други организации осигуряват достатъчно възможности за това, според 39 процента местните власти не правят достатъчно.

Данните касаещи България са заплашителни, като от последното провеждане на подобно изследване през 2009 година до момента, неспортуващите българи са се увеличили рязко. Ако в предходното издание на посочения доклад, който обобщи данни от 2009 година наблюдаваме спортуване на 3% българи, то през 2014 активните в спорта вече намаляват на едва 2% от населението, което освен че застрашава здравето, намалява драстично и работоспособността на населението, което и без това е изправено пред високи нива на безработица. От 58% на 78% е нарастнал броя на хората, които не се занимават със спорт и физическа активност никога и това драстично увеличение от 20% би било пагубно за България в едно не толкова далечно бъдеще. Показателите на България са най-ниски в Европа и дори в държави, с които в предходното изследване деляхме последно място като Гърция и Италия се забелязва повишаване или застой, докато при нас все по-рязко намаляват активните граждани. Липсата на физическа активност води до редица проблеми, които наред с нездравословното хранене, високия процент тютюнопушене, консумацията на алкохол, влияят изключително опасно на поддържането на здрава нация в страната ни. Работа в сферата на превенцията е крайно необходима от страна на всички ресорни институции. Забързаното ежедневие, липсата на спортна култура, липсата на възпитание у децата ни на любов към спорта, липсата на достъпна спортна среда, липсата на осъзнатост за проблема са само част от проблемите, които можем да редим до безкрай... Решенията обаче зависят освен от другите фактори, и от собствената ни мотивация и личен пример.

Проучването на "Евробарометър" бе проведено по поръчка на Европейската комисия в 28-те страни от ЕС в периода от 23 ноември до 2 декември 2013 година. Бяха анкетирани близо 28 000 души от различни групи от населението.