Новини

АРБС представи дейностите си на Парад на доброволчеството
21.02.2014 г.
Събитието се състоя на 21 февруари, а идеята бе младите хора у нас да бъдат насърчени да бъдат активни и да се запознаят с каузи, които биха отстоявали“.
Мероприятието бе организирано от националното сдружение“Диабет, преддиабет и метаболичен синдром“, финансирано от Националната програма за младежтаи в него се включиха над 22 неправителствени организации, сред които и Асоциация за развитие на българския спорт. Другите участници в събитието бяха националното сдружение “Диабет, преддиабет и метаболичен синдром“, Българският младежки червен кръст, Асоциацията на младежките организации, асоциация “Дебати“, сдружение“Тук-там“, сдружение“Каритас“, Професионален форум за образование и много други организации, които искат да научат младите какво е да правиш добро, защо българи с успешна кариера се завръщат у нас, как се спори професионално, как се опазва околната среда и как се набират средства за вълнуващи каузи. Програмата на “Парада на доброволчеството“ включваше над 24 презентации и представяне на щандове. Някои от участващите организации са с традиции в доброволчеството и имат над 35 хиляди доброволци, а други все още търсят доброволци за социално значими проекти и кампании.
Идеята за организирането на Парада е провокираната от данните, сочещи, че едва 25% от младите хора в България полагат доброволен труд, докато този процент в Шотландия е 63, а в Дания те са цели 97%. 56% от младите доброволци у нас обясняват, че са станали такива, за да помагат на хората, докато 38% от тях го правят, за да имат умения и знания. 42% са посочили личен интерес към различните акции, а водени от желанието да обменят социален опит са 17% от младежите.

Сред основните проблеми на доброволчеството в България са липсата на финансиране, проблемът с мотивацията на доброволците и хора, който са се занимават с това. Сред основните проблеми е и липсата на правна регулация и Закон за доброволчеството, който да насърчава социалната активност. /БГНЕС