Новини

АРБС се включи в кампания Доброволчеството – доброто в нас!
05.12.2013 г.
Асоциация за развитие на българския спорт подкрепи инициативата за насърчаване на доброволчеството сред младите в България, организирана от г-жа Моника Панайотова, член на Европейския парламент.
Целта на стартиращата кампания е да насърчи доброволчеството сред младите в България, насочвайки вниманието от една страна върху “доброто”, през основните европейски ценности за солидарност, семейство, общество, демокрация, уважение, съпричастност, приятелство, свобода, отговорност и от друга прераствайки в “по-организирана форма на добро“, което представлява доброволчеството, учещо хората да живеят чрез, за и в името на общността си – да се уважават, живеят заедно в доверие и общуват толерантно.

"Доброволчеството е своеобразно училище за придобиване на практически знания, способности и умения, нужни за автобиографията и професионалното развитие на младите хора, особено при наличното несъответствие между търсени и предлагани качества на пазара на труда", заяви Моника Панайотова на пресконференцията за представяне на кампанията.

Инициативата се стреми да провокира по-голям интерес сред младите към доброволческата дейност, като за целта г-жа Панайотова обявява два конкурса: конкурс за изготвяне на лого на инициативата (със срок за подаване на предложения до 31 януари 2014 г.) и конкурс за “направени добрини” в гимназиите на територията на район Лозенец в град София, с любезното съдействие на кмета г-н Любомир Дреков (със срок за кандидатстване до 5 февруари 2014 г.). "Инициативата стартира пилотно в район Лозенец и вече има проявен интерес от училищата в района. Надявам се скоро и други райони на Столична община да се включат", заяви по този повод г-н Дреков.

За да улесни младите в търсенето на идеи за доброволчество, инициативата дава старт и на интернет платформа за доброволчески идеи: www.dobrovolchestvo.com. Създателят й Доброслав Димитров (Империя Онлайн) заяви, че "една уеб страница е толкова добра, колкото се развива във времето".

"Приветствам все повече инициативи, които спомагат за високо ниво на информираност за доброволчеството и неговите три измерения: дарителство, помощ-взаимопомощ и филантропия", отбеляза Вера Кирилова от Националния алианс за работа с доброволци (НАРД). Според статистиката, представена от г-жа Кирилова активността на доброволците в България до 2011 г. е 3 %, като се наблюдава положителна тенденция на покачването й до 7 % през 2013 г. В допълнение тя посочи, че над 77 % от доброволците са на възраст между 16 и 23 години. Над 60 % от хората в България са се включвали във филантропски дейности.

Според Националния статистически институт над 20 хиляди са работещите в неправителствени организации, които се занимават с доброволчество, а 70 хиляди са доброволците, подпомагащи дейността им. В тази връзка, Любен Панов, програмен директор на Българския център за нестопанско право подчерта необходимостта от регулиране чрез закон на организираната доброволческа дейност в България, което обаче да не представлява допълнителна административна тежест за организациите.

По отношение на доброволчеството в спорта Йоанна Дочевска, Асоциация за развитие на българския спорт, отбеляза, че "доброволчеството в спорта е престиж и начин да се докоснеш до духа на спорта, което ни обогатява и ни дава мотивация. България се налага като активен домакин на спортни прояви на международната сцена и има нужда от подготвени доброволци в тази сфера".

Наблюдаваме ежегодно организацията на редица балкански, европейски и световни първенства в разнообразни спортове. В световната практика за организация на мащабни спортни мероприятия винаги основна роля за правилната координация на логистиката и провеждането им имат доброволците. Примери за това имаме от Олимпиадите в Атина, Пекин и Лондон като за последната наблюдавахме креативна международна кампания за набиране на доброволци. В следната статистика можем да оценим престижа е да бъдеш доброволец на спортно мероприятие:

Сочи 2014
200,000 апликации, 25,000 одобрени доброволци
Лондон 2012
240,000 апликации, 70,000 одобрени доброволци
Китай 2008
450,000 апликации, 100,000 одобрени доброволци
Атина 2004
150,000 апликации, 60,000 одобрени доброволци

Като един от приоритетите на АРБС, доброволчеството е застъпено в много от проектите, които реализираме, като следва да отбележим, че и екипът на Асоциацията работи на доброволни начала. Приветстваме кампанията и се радваме да намираме съмишленици, заедно с които да реализираме проектите и кампаниите, в които вярваме.