Новини

Еразъм за всички: Финансиране от ЕС и за спорт
08.12.2011 г.
До 5 милиона души, почти двойно повече от настоящия брой, ще имат шанс да учат или да се обучават в чужбина благодарение на стипендиите в рамките на „Еразъм за всички“ – новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, предложена от Европейската комисия.
Сред тях ще бъдат почти 3 милиона студенти и учащи в курсове за професионално обучение. Студентите в магистърски програми също ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, създадена съвместно с групата на Европейската инвестиционна банка. Изпълнението на седемгодишната програма „Еразъм за всички“ с общ бюджет от 19 млрд. евро трябва да започне през 2014 г.

Предложената от Комисията програма „Еразъм за всички“ ще позволи на:

  • 2,2 милиона студенти да получат стипендии, за да прекарат част от своя период на образование или обучение в чужбина (в сравнение с 1,5 милиона по настоящите програми);
  • в този брой влизат и 135 000 студенти, които получават помощ за обучение в страни извън ЕС, както и студенти от такива страни, идващи да учат в Съюза;
  • 735 000 учащи в курсове за професионално обучение да получат част от своето образование или обучение в чужбина (в сравнение с 350 000 по настоящата програма);
  • 1 милион преподаватели, инструктори и работещи в сферата на младежта да получат финансиране за преподаване или провеждане на курсове на обучение в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящите програми);
  • 700 000 млади хора да проведат стаж в предприятие в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящата програма);
  • 330 000 студенти в магистърски програми да се възползват от гаранции за заем в рамките на съвършено нова схема, който да им помогне да финансират своето образование в чужбина;
  • 540 000 млади хора да извършат доброволческа дейност в чужбина или да участват в младежки обмени (в сравнение с 374 000 по настоящата програма);
  • 34 000 студенти да получат стипендии за съвместна образователна степен, в която се включва следване в поне две висши учебни заведения в чужбина (в сравнение с 17 600 по настоящата програма);
  • 115 000 институции/организации, работещи в сферата на образованието и/или младежките дейности, или други органи да получат финансиране за сформиране на над 20 000 „стратегически партньорства“ за съвместни инициативи и насърчаване на обмена на опит и ноу-хау;
  • 4000 образователни институции и предприятия да сформират 400 „алианси на знанието“ и секторни „алианси на уменията“, които да подобрят възможностите за наемане на работа, иновациите и предприемачеството.

„Еразъм за всички“ ще обедини всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта и ще замести седем настоящи програми с една. Това ще доведе до по-голяма ефективност, ще улесни кандидатстването за стипендии като същевременно намали препокриването и разпокъсаността.

За първи път виждаме спорта обхванат в целенасочена програма. Това е в резултат на решението на ЕК спорта да премине от национален в европейски приоритет на ЕС. Заделените за спорт средства за периода на програмата са 34 млн. евро.