Новини

Представител на АРБС взе участие в Младежки Форум на ЮНЕСКО
17.10.2011 г.
Представител на Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в ЮНЕСКО Младежки форум на Генералната конференция на ЮНЕСКО в периода 17-20 октомври т.г
Форума имаше за цел да чуе гласът на младите хора в Европа и се провежда под мотото: "Как младите движат промяната".

Представителят на АРБС Владимир Ванчев бе избран от Министерство на Образованието, Младежта и Науката да представи държавата ни след представяне на кандидатурата му от страна на АРБС.

Фокусът бе съсредоточен върху три основни теми;
  • Активни граждани: Младите в политическия и обществен живот;
  • Борба с изключването на младите, превенция на младежко насилие
  • Разчупване на бариерите пред младите на работното място.

Във Форума участваха по двама представители на държава-членка, като младежите следва да са на възраст 18-24 години.

По желание на Генералния Директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, по време на Младежкия Форум бяха разгледани темите, свързани със Физическото възпитание и Спорта и социалното и човешко значение, което те имат. В тази връзка ние от АРБС се радваме, че имахме възможност да изкажем позицията си относно важното място, което има и следва да има спорта в живота на младите хора по света.