Новини

Българинът спортува най-малко в ЕС
г.
България е на дъното на класация за масов спорт в Европейския съюз, сочи проучване на Евробарометър относно спорта и физическата активност.
България е на дъното на класация за масов спорт в Европейския съюз, сочи проучване на Евробарометър относно спорта и физическата активност.

Едва три процента от жителите на България, Гърция и Италия декларират, че редовно спортуват в свободното си време. В рамките на ЕС 40% от гражданите декларират, че спортуват поне веднъж седмично, 65% практикуват някакъв вид физически упражнения, а 25% не се занимават почти никога с такава дейност.

В България 28 процента заявяват, че спортуват рядко, което е най-високият процент в рамките на съюза. Едва 10 процента декларират, че се занимават с физическа дейност в някакъв редовен цикъл, което е най-ниският процент в целия съюз.

България е на първо място в антикласацията на хората, които никога не спортуват или го правят по-рядко от веднъж месечно. Този процент е 82, като на второ място е Гърция със 79%.

Ирландия и скандинавските страни имат най-сериозно отношение към спорта, като 23% от ирландските граждани спортуват пет пъти седмично или повече, докато Швеция, Финландия и Дания са с най-голям процент практикуващи "редовно" или "доста редовно" (най-малко веднъж седмично).

Мъжете в ЕС се занимават повече със спорт и упражнения от жените. Тази разлика е особено отчетлива във възрастовата група 15-24 години. В изследването също така се установява връзка между социално-икономическия статус и физическата активност. Докато 64% от хората, които са напуснали училище до 15-годишна възраст заявяват, че никога не спортуват, при тези, които са напуснали образователната система след 20-годишна възраст, процентът спада до 24%.

"Фактът, че много европейци имат сериозно отношение към спорта и физическата активност, е успокоителен, но ние също така трябва да правим повече за насърчаване на гражданите, които не се занимават с физическа активност," заяви Андрила Василиу, европейски комисар, отговарящ за спорта.

Източник: в-к Дневник